ارسال ایمیل

  دفاتر


  تهران

   ایران، تهران، خیابان آذربایجان شرقی، پلاک ۱۰۳


  اربیل

  کردستان، اربیل، منطقه صنعتی جنوب، هوگر  بغداد

  عراق، بغداد، جادریه، چهار راه کالج


  دفتر مرکزی امارات

  امارات، دبی، مرکز تجاری، جمیرا، قطعه 3، شماره واحد: 3302


  ایمیل

  info@solico-group.com


  شماره تلفن
  98-21-6647-5777+