افتتاحیه خط تولید محصولات بدون گلوتن در کارخانه بهاران گل